O Turnirju 4 mest

Bratislava Budapest Ljubljana Zagreb

Leto 2022 je Ljubljana organizator Turnirja 4 mest, ki je v zadnjih dveh letih odpadlo zaradi epidemije Covid-19.

Zgodovina turnirja sega v leto 1996, ko se je na enem izmed srečanj občinskih uprav Ljubljane in Budimpešte pojavila ideja, da bi organizirali športno tekmovanje mladih srednjeevropskih mest, ki bi bilo namenjeno mladim športnicam in športnikom, ki v tekočem letu nimajo tekmovanj na evropskem nivoju. V to tekmovanje se je poleg Budimpešte in Ljubljane povabilo še mesti Dunaj ter Bratislavo.

Prvi turnir je organiziralo glavno mesto Budimpešta, kmalu po dogovoru pravil izvedbe turnirja ter izboru športnih panog v katerih bodo tekmovali mladi športniki in športnice. Poleg organizacije turnirja poteka tudi tradicionalno srečanje delegacij mest udeleženk na organizacijskem sestanku, ki poteka dober mesec pred začetkom turnirja. Na sestanku delegati potrdijo pravila in urnik tekmovanja, se pogovorijo o trenutni situaciji v športu in izmenjajo svoja mnenja in izkušnje o organizaciji športnega življenja ter problematiko v posameznih mestih ter si ogledajo športne objekte.

Začetki Turnirja 4 mest so temeljili na izboru štirih športnih panog in sicer atletika (fantje in dekleta), košarka (dekleta), nogomet (fantje) in odbojka (dekleta). Sistem tekmovanja se je dogovoril na podlagi točkovanja, na osnovi katerega je bil, poleg vrstnega reda v tekmovanju v posameznih panogah, proglašen tudi skupni zmagovalec, ki je prejel prehodni pokal. Na posameznih razglasitvah se podeljujejo medalje najboljšim trem športnikom. V osnovnih pravilih tekmovanja se je zapisalo, da je eden glavnih temeljev tekmovanja tudi medsebojno spoznavanje, druženje, razvijanje športnih in prijateljskih odnosov in seveda spoznavanje mesta gostitelja.

Budimpešti, Dunaju, Bratislavi in Ljubljani se je leta 2008 pridružil še Zagreb in po tem vrstnem redu so se vrstila mesta gostiteljev tekmovanja. Leta 2014 je mesto Dunaj izstopilo iz tekmovanja.

Razširil se je tudi izbor športnih panog, tako da športniki nastopajo v osmih športnih panogah:

  • atletika (fantje in dekleta)
  • košarka (dekleta)
  • nogomet (fantje)
  • odbojka (dekleta)
  • namizni tenis (fantje in dekleta)
  • rokomet (fantje)

Tekmovanje ima v vseh teh letih že lepo tradicijo, mnogo mladih športnikov in športnic se je kasneje uveljavilo tudi na mednarodnem športnem področju.

Tridnevni turnir je odlična možnost za mlade športnike, da poleg nastopa na turnirju spoznajo mesto gostitelja turnirja in čas izkoristijo tudi za druženje z ostalimi udeleženci.