Pravilnik

Glavno mesto Slovenije bo letos med 25. in 27. junijem in gostilo mednarodni turnir 4 Mest. Letos je torej izmed štirih mest, ki se udeležujejo omenjenega turnirja, organizacija pripadla Ljubljani. Glavni cilj je združevanje mladih športnikov ter tekmovanje na mednarodni ravni s svojimi vrstniki, da bi jim športni in prijateljski odnosi ter nova poznanstva omogočila spoznati življenje in kulturo drugih mest in vrstnikov športnikov.

Organizacija turnirja bo tudi letos potekala v skladu z načeli, ki so bila sprejeta na ustanovitvi turnirja leta 1996.

 • tekmovanje bo potekalo v naslednjih športnih panogah košarka / dekleta , odbojka / dekleta, nogomet / fantje, rokomet / fantje, atletika / fantje, dekleta in namizni tenis / fantje, dekleta;
 • starost udeležencev ne sme biti več kot 16 let;
 • skupno število udeležencev turnirja je 495. Število članov posamezne reprezentance vključenih v tekmovanje pa je:
  • do 5 delegatov (do štirje predstavniki mestne delegacije in vodja delegacije)
  • 74 športnikov
  • 12 trenerjev
  • 6 vodij ekip
  • dva voznika avtobusov
  • skupaj 99 oseb;
 • stroški tekmovanja ter izvedba dogodkov in programa krije Mestna občina Ljubljana;
 • potne stroške, stroške prevoza, opremo reprezentanc in delegacij krijejo delegacije oz. mesta sama;
 • članom delegacije se v naprej določi nastanitev, ki je ločena od ostale reprezentance. Delegacije imajo poseben program, vendar se jim omogoči ogled posameznih tekmovanj;
 • reprezentanca mesta bo dobila prehodni pokal za zmagovalce v skupni razvrstitvi, pokal v trajno last pa zmagovalne ekipe po posameznih športnih panogah;
 • turnir bo potekal na mestnih športnih objektih, ki izpolnjujejo zahteve posameznih športnih panog. Prizorišča morajo biti čim bliže drug drugemu;
 • uradna jezika na turnirju sta nemščina in angleščina (otvoritvena in zaključna slovesnost, pravila tekmovanja in bilten);
 • celotni turnir bo potekal v skladu s smernicami iz leta 1996, ki so bile sprejete za organizacijo turnirja 4 Mest.

Za organizacijo posameznih športnih tekmovanj je odgovoren Oddelek za šport Mestne občine Ljubljana.

LOKACIJE TEKMOVANJ:

 • ROKOMET: JZ Šport Ljubljana / Park Kodeljevo / ŠPORTNA DVORANA KODELJEVO, Gortanova ulica 21
 • NOGOMET: JZ Šport Ljubljana / Park Kodeljevo / NOGOMETNI STADION KODELJEVO, Gortanova ulica 21
 • NAMIZNI TENIS: JZ Šport Ljubljana / Park Kodeljevo / VEČNAMENSKA DVORANA KODELJEVO, Poljanska cesta 99
 • ATLETIKA: JZ Šport Ljubljana / Park Šiška / ŠPORTNI PARK LJUBLJANA, Miličinskega 2
 • KOŠARKA: SREDNJA ZDRAVSTVENA ŠOLA LJUBLJANA, Poljanska cesta 61
 • ODBOJKA: SREDNJA UPRAVNO ADMINISTRATIVNA ŠOLA LJUBLJANA (SUAŠ), Zdravstvena pot 10

NASTANITEV REPREZENTANC:

DIJAŠKI DOM IVANA CANKARJA (DIC), Poljanska cesta 26, Ljubljana

PROPOZICIJE TURNIRJA

SPLOŠNA DOLOČILA

1. Število udeležencev
Število vseh sodelujočih na Turnirju 4 Mest je 99. Reprezentanca je sestavljena iz 74 športnikov, 18 članov vodij ekip, do 5 članov uradne mestne delegacije in 2 voznika avtobusa.
74 (34 DEKLET / 40 FANTOV)121399
Košarka12 DEKLET2 TRENERJA1 VODJA15
Nogomet16 FANTOV2 TRENERJA1 VODJA19
Odbojka12 DEKLET2 TRENERJA1 VODJA15
Atletika8 DEKLET2 TRENERJA1 VODJA19
8 FANTOV
Namizni tenis2 DEKLETI2 TRENERJA1 VODJA7
2 FANTA
Rokomet14 FANTOV2 TRENERJA1 VODJA15
MESTNA DELEGACIJAdo 5do 5
VOZNIKA AVTOBUSA22

2. Uradna delegacija

Turnirja 4 mest se bo udeležila tudi uradna mestna delegacija, sestavljena iz največ petih članov, ki so odgovorni za šport v posameznih mesti oz. mestnih upravah. Članom delegacije se bo zagotovila ločena nastanitev in povsem samostojen program. Imeli bodo tudi priložnost za ogled posameznih tekmovanj. Program med drugim vsebuje tudi sprejem v Mestni hiši.


3. Prijava reprezentance

Na pripravljalnem sestanku, bo organizator delegacijam razdelil bilten tekmovanja ter navodila za prijavo ekipe in tekmovalcev. Obrazce za prijavo ekip in tekmovalcev, ki se bodo nahajali v spletni aplikaciji, bo potrebno izpolniti in oddati najkasneje tri dni pred prihodom na turnir, torej najkasneje 21.6.2016.

 • Pravico nastopa imajo otroci rojeni po 1. januarju 2000, datumi rojstva tekmovalcev bodo preverjeni s preverjanjem potnih listov.
 • Vsaka sodelujoča ekipa mora pred začetkom turnirja je organizatorjem posredovati imena in priimke tekmovalcev, datum in kraj rojstva ter imena in funkcije drugih članov reprezentance
 • Vsaka ekipa mora imeti na voljo dve različni barvi kompletov dresov.
 • Termin tehničnega sestanka bo objavljen naknadno (atletika – ŠP LJUBLJANA, ostali športi – DIC)
4. Protokol

Po zaključku tekmovanj, se v vseh panogah, s primernim protokolom podeli medalje najboljšim trem ekipam oz. tekmovalcem v konkurenci posameznikov. Na atletskem tekmovanju se medalje podeljuje 10 minut po končani disciplini.

Po končanem tekmovalnem sporedu prireditelj organizira zaključna slovesnost in svečano podelitev pokalov in predajo uradnih zastav Turnirja 4 Mest.

Po končanem uradnem delu bo za vse sodelujoče tekmovalce in druge sodelujoče zaključno srečanje.

5. Pokali

Za doseženo prvo mesto v ekipni konkurenci v vseh 6 panogah, zmagovalna ekipa prejme prehodni pokal.

6. Prizorišča

Turnir bo potekal na prizoriščih, ki ustrezajo merilom posameznih športnih panog. Prizorišča so izbrana kar najbližje drugo drugemu, da je tekmovalcem in drugim sodelujočim omogočen ogled tekmovanj svojih vrstnikov tudi v drugih panogah.

7. Jezik

Uradna jezika na turnirju 4 Mest sta nemščina in angleščina (otvoritev, zaključna slovesnost in tekmovalne propozicije).

8. Pripravljalni sestanek

Organizator bo vsaj 1 mesec pred turnirjem sklical sestanek predstavnikov mestnih uprav za področje športa. Vsaka delegacija je sestavljena iz do petih članov. Srečanje je namenjeno dogovoru o poteku Turnirja 4 mest, ogledu tekmovališč in namestitvenih kapacitet ter razpravi o organiziranosti športa v mestu gostitelja.


TEKMOVALNE PROPOZICIJE

1. Ekipa gostiteljice mesta

Pred vsakim nastopom domačih tekmovalcev mora predstavnik ekipe gostiteljice omogočiti predstavniku gostujoče ekipe vpogled v osebne dokumente domačih tekmovalcev.

2. Skupna razvrstitev

V skupno razvrstitev lahko šteje le reprezentanca, ki ima uvrščene ekipe v vseh 6 panogah, košarki, odbojki, nogometu, rokometu, namiznem tenisu in atletiki.

Sistem točk za posamezne discipline:

 • 1. mesto: 5 točk
 • 2. mesto: 3 točke
 • 3. mesto: 2 točke
 • 4. mesto: 1 točki

V kolikor imata dve reprezentanci enako število točk v skupni razvrstitvi:

 • 1. določa večje število 1. mest;
 • 2. določa večje število 2. mest;
 • 3. določa večje število 3. mest itd.
3. Oprema

Vsi tekmovalci iste ekipe morajo nositi enotna športna oblačila - majice, kratke hlače ali ekipne drese.

4. Sodnik

Vsi sodniki so imenovani s strani organizacijskega odbora mesta gostitelja Turnirja 4 mest.

5. Pritožbe

Komisijo za pritožbe sestavljajo vodje ekip in predstavnik mesta gostitelja, ki je odgovoren za posamezno športno panogo.

Odločitev komisije je dokončna.

  KOŠARKA - dekleta

1. VODJA TEKMOVANJA:

Jure Turk, GSM: +386 31 353 889

2. LOKACIJA:

SREDNJA ZDRAVSTVENA ŠOLA LJUBLJANA, Poljanska cesta 61

3. TEKMOVALNI SISTEM:

Tekmovanje poteka v skladu z veljavnimi pravili FIBA, s tu navedenimi dopolnili:

 • igra se po sistemu vsaka ekipa z vsako;
 • predviden čas igranja je 4 x 8 minut čiste igre, 10 minutni odmor med 2. in 3. četrtino;
 • igra se z žogo številka 6, Spalding.
4. TOČKOVANJE in VRSTNI RED:
 • Zmagovalna ekipa dobi 2 točki, poražena ekipa pa 1 točko;
 • vrstni red bo določen z večjim številom osvojenih točk;
 • v primeru istega števila točk se bo upošteval rezultat medsebojnega srečanja

  NOGOMET - fantje

1. VODJA TEKMOVANJA:

Sandi Kranjec, Gsm: +386 31 327 633

2. LOKACIJA:

JZ Šport Ljubljana / Park Kodeljevo / NOGOMETNI STADION KODELJEVO, Gortanova ulica 21

Nadomestna oz. rezervna lokacija: JZ Šport Ljubljana / Park Šiška / ŠPORTNI PARK LJUBLJANA, Miličinskega 2

V primeru dežja, bo igra potekala na umetni površini (obvezna je primerna obutev za umetno travo).

3. TEKMOVALNI SISTEM:

Tekmovanje poteka v skladu z veljavnimi pravili FIFA, s tu navedenimi dopolnili:

 • igra se po sistemu vsaka ekipa z vsako;
 • predviden čas igranja je 2 x 30 minut čiste igre, ob polčasu je 10 minutni odmor;
 • obvezna je uporaba golenskih ščitnikov;
 • obuvala s kovinskimi čepi niso dovoljena, za umetno travo so potrebna posebna obuvala;
 • posamezna ekipa lahko na eni tekmi izvede 5 menjav igralcev;
 • rumeni karton – v primeru dveh na eni tekmi so sankcije iste kot pri rdečem kartonu;
 • posamezni rumeni kartoni niso sankcionirani in se ne prenašajo;
 • rdeči karton – izključitev iz igre in prepoved igranja na prvi naslednji tekmi.
4. TOČKOVANJE in VRSTNI RED:
 • Zmagovalna ekipa dobi 3 točke, poražena ekipa 0 točk, neodločen izid pa prinaša vsaki ekipi po 1 točko;
 • vrstni red bo določen z večjim številom osvojenih točk;
 • v primeru istega števila točk se bo upošteval rezultat medsebojnega srečanja.

  ODBOJKA - dekleta

1. VODJA TEKMOVANJA:

Ana Oblak, Gsm: +386 40 539 932

2. LOKACIJA:

SREDNJA UPRAVNO ADMINISTRATIVNA ŠOLA LJUBLJANA (SUAŠ), Zdravstvena pot 10

3. TEKMOVALNI SISTEM:

Tekmovanje poteka v skladu z veljavnimi pravili FIVB, s tu navedenimi dopolnili:

 • igra se po sistemu vsaka ekipa z vsako;
 • tekme se igrajo na tri dobljene nize;
 • višina mreže je 224cm;
 • žoge Mikasa bodo za srečanja zagotovljena s strani organizatorja.
4. TOČKOVANJE in VRSTNI RED:
 • 3 točke za zmago 3:0 ali 3:1, 2 točki za zmago 3:2 in 1 točka za poraz 2:3, 0 točk za poraz 0:3, ali 1:3;
 • vrstni red bo določen z večjim številom osvojenih točk;
 • v primeru istega števila točk, bo o uvrstitvi odločalo medsebojno srečanje. V primeru še vedno istega števila točk bo zmagala ekipa z višjim količnikom v setih. Če imata dve ekipi enak količnik bo zmagala ekipa z višjim količnikom zmagovalnih točk.

  ATLETIKA - dekleta in fantje

1. VODJA TEKMOVANJA:

Gojko Zalokar, Gsm: +386 41 644 558

2. LOKACIJA:

JZ Šport Ljubljana / Park Šiška / ŠPORTNI PARK LJUBLJANA, Miličinskega 2

Tekmovanje poteka na atletskem stadionu, kjer je atletska steza pokrita s tartanom.

3. DISCIPLINE:
 • 100m
 • 400m
 • 800m
 • 4 x 100m
 • Skok v višino
 • Skok v daljino – 6 skokov
 • Met krogle – 6 metov
4. TEKMOVALNI SISTEM:

Tekmovanje poteka v skladu z veljavnimi pravili IAAF, s tu navedenimi dopolnili:

 • Skok v višino - višina letnice:
  • Fantje: 1.40m, 1.45m, 1.50m, 1.55m, 1.60m, 1.65m, 1.70m, 1.75m, 1.78m, 1.81m ... vsake 3 cm
  • Dekleta: 1.20m, 1.25m, 1.30m, 1.35m, 1.40m, 1.45m, 1.50m, 1.55m, 1.58m, 1.61m ... vsake 3 cm
 • Met krogle:
  • Fantje: 5 kg
  • Dekleta: 3 kg
 • v vsaki posamezni disciplini nastopata 2 tekmovalca iz posameznega mesta;
 • v štafetnem teku nastopa vsako mesto le z eno štafeto;
 • 1 tekmovalec lahko nastopi v dveh disciplinah in v štafeti.
5. TOČKOVANJE in VRSTNI RED:
 • Posamezniki: 1. mesto – 8 točk, 2. mesto – 7 točk…. 8. mesto – 1. točka;
 • štafete: 1. mesto – 16 točk, 2. mesto – 14 točk, 3 mesto – 12 točk, 4 mesto – 10 točk;
 • tekmovalec/štafeta, ki ni uvrščen-a ne dobi nobene točke,Tekmovanje v ženski in moški konkurenci se točkuje ločeno;
 • vrstni red bo določen z večjim številom osvojenih točk;
 • v primeru istega števila točk odloča večje število prvih mest, če je število prvih mest isto, se upošteva ekipa z boljšo uvrstitvijo v štafeti.

  NAMIZNI TENIS - dekleta in fantje

1. VODJA TEKMOVANJA:

Špela Polončič, Gsm: +386 31 522 906

2. LOKACIJA:

JZ Šport Ljubljana / Park Kodeljevo / VEČNAMENSKA DVORANA KODELJEVO, Poljanska cesta 99

3. TEKMOVALNI SISTEM:

Tekmovanje poteka v skladu z veljavnimi pravili ITTF, s tu navedenimi dopolnili:

 • posamezno: 2 skupini po 4 igralk/igralcev. Prva dva iz vsake skupine se uvrstita v nadaljnje tekmovanje, kjer se igra polfinale, ter finale in za 3 mesto
 • ekipno: Corbillon-cup sistem; igra se do 3 dobljene igre
 • igra se na mizah CORNILLEAU in žogice JOOLA Flash;
 • tekme se igrajo na tri dobljene nize.
4. TOČKOVANJE in VRSTNI RED:
 • Zmagovalna ekipa dobi 2 točki, poražena ekipa pa 0 točk:
 • vrstni red bo določen z večjim številom osvojenih točk;
 • v kolikor imata dve ali več ekip enako število točk, zmaga ekipa, ki je bila boljša v medsebojnem srečanju;
 • če je izid še vedno neodločen, se šteje razlika v številu dobljenih nizov v medsebojni tekmi.

  ROKOMET - fantje

1. VODJA TEKMOVANJA:

Aljaž Pavlič, Gsm: +386 40 550 679

2. LOKACIJA:

JZ Šport Ljubljana / Park Kodeljevo / ŠPORTNA DVORANA KODELJEVO, Gortanova ulica 21

3. TEKMOVALNI SISTEM:

Tekmovanje poteka v skladu z veljavnimi pravili IHF, s tu navedenimi dopolnili:

 • igra se po sistemu vsaka ekipa z vsako;
 • predviden čas igranja je 2 x 20 minut čiste igre, ob polčasu je 10 minutni odmor.
4. TOČKOVANJE in VRSTNI RED:
 • Zmagovalna ekipa dobi 2 točki, poražena ekipa pa 0 točk;
 • neodločen izid prinaša vsaki ekipi po 1 točko;
 • vrstni red bo določen z večjim številom osvojenih točk;
 • v primeru istega števila točk se upošteva medsebojno srečanje, večja razlika v golih, večje število doseženih golov.