O Turnirju 4 oziroma 5 mest

Bratislava Budapest Ljubljana Vienna Zagreb

Letošnje leto je Ljubljana organizator 21. Turnirja 4 mest. Kot organizator turnirja skrbimo, da gre tudi turnir v korak s časom. V ta namen smo pripravili tudi spletno stran, na kateri so objavljene vse potrebne informacije v zvezi s tekmovanjem. Eden izmed segmentov je tudi kratek opis, kako je turnir nastal in kaj so bili glavni razlogi da se je bilo to tekmovanje organizirano.

Na enem izmed srečanj občinskih uprav Ljubljane in Budimpešte, se je pojavila ideja, da bi organizirali športno tekmovanje mladih srednjeevropskih mest, ki bi bilo namenjeno mladim športnicam in športnikom, ki v tekočem letu nimajo tekmovanj na evropskem nivoju. V to tekmovanje so poleg Budimpešte in Ljubljane povabili še Dunaj in Bratislavo. Dogovorjena so bila prva pravila in leta 1996, je bil prvi Turnir 4. mest v Budimpešti. Ena izmed tradicij tega turnirja, je bilo tudi srečanje delegacij mest udeleženk na organizacijskem sestanku, ki je bil običajno dober mesec pred začetkom turnirja. Na tem sestanku so delegati potrdili pravila in urnik tekmovanja, se pogovorili o trenutni situaciji v športu in izmenjali svoja mnenja in izkušnje o organizaciji športnega življenja in o problematiki v posameznih mestih ter si ogledali športne objekte.

Na prvem sestanku so se dogovorili tudi o izboru športnih panog v katerih bodo tekmovali mladi športniki in športnice.

Na začetku je bil izbor naslednji:

  • Atletika (fantje in dekleta)
  • Košarka (dekleta)
  • Nogomet (fantje)
  • Odbojka (dekleta)

Dogovorjen je bil sistem točkovanja, na osnovi katerega je bil, poleg vrstnega reda v tekmovanju v posameznih panogah, proglašen tudi skupni zmagovalec, ki je prejel prehodni pokal. Ob proglasitvah so posamezniki prejeli tudi medalje. V osnovnih pravilih tekmovanja je bilo zapisano, da je eden glavnih temeljev tekmovanja tudi medsebojno spoznavanje, druženje, razvijanje športnih in prijateljskih odnosov in seveda spoznavanje mesta gostitelja.

Mestom Budimpešta, Dunaj, Bratislava in Ljubljana se je leta 2008 pridružil še Zagreb in po tem vrstnem redu se vrstijo mesta gostiteljev tekmovanja. Razširil se je tudi izbor športnih panog, tako da sta se ostalim pridružili še namizni tenis (fantje in dekleta) in rokomet (fantje).

Žal je leta 2014 mesto Dunaj izstopilo iz tekmovanja, vendar upamo, da se nam bo ponovno pridružilo naslednje leto v Zagrebu.

Tekmovanje se je po mnenju vseh sodelujočih "prijelo" in mislimo, da so tudi pravila v tem času do dobre mere dodelana in sledijo trenutnim trendom v športu. Število posameznih mestnih reprezentanc in posameznikov je optimalno, prav tako tudi sistem tekmovanja. Trenutno so štirje dnevi turnirja najboljša možnost, ker imajo mladi športniki tako čas za spoznavanje mesta in čas za druženje z ostalimi udeleženci turnirja.

Morda bi bilo dobro o tem razmisliti in tudi kaj spremeniti.